Minimumloon per 1 juli 2024

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met een extra verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 verworpen.
De reguliere halfjaarlijkse indexering van het minimumloon gaat wel door.

Per 1 juli stijgt het minimumuurloon met 3,09 % tot € 13,68 bruto voor werknemers van 21 jaar en ouder.
De bedragen van het minimumloon voor jongeren zijn hiervan afgeleid.

30 April 2024 | Nieuws